Kontingent 2013 - 2014

generalforsamlingen d. 26. september 2013 blev kontingent for 2013 - 14 fastsat således:

Andel til driften 250 kr.
Andel til vejfonden 1175 kr.
I alt kontingent for 2013 - 14 1425 kr.

Kontingentet opkræves via PBS (pengeinstitutternes betalingsservice).

Til de medlemmer, der ikke ønsker tilmelde sig PBS, men vil anvende Net-bank, skal kontingentet indsættes på foreningens bankkonto: 3434 3434300827.

Betales kontingentet ikke rettidigt, fremsendes en erindringsskrivelse med fornyet pålæg om betaling og med oplysning om at efterfølgende rykkerskrivelser vil blive tillagt et rykkergebyr på 100 kr.
Der fremsendes maksimalt 2 rykkerbreve, hvorefter sagen overgives til inkasso med pålæg af et inkassogebyr på 100 kr.