Formål

Landsbylauget er en upolitisk sammenslutning af foreninger og interesseorganisationer og dækker områderne Slagslunde og Buresø.

Landsbylaugets formål er at medvirke til

  • at området forbliver et attraktivt sted at bo
  • at det landskabsmæssige særpræg og de kulturhistoriske og naturmæssige værdier fastholdes
  • at Slagslunde by bevarer sit landsbymæssige særpræg
  • at Buresø-området fastholdes som et natur– og boligområde
  • at badestedet ved Buresø bevares som et offentligt badested
  • at fremføre fælleskabets synspunkter over for offentlige myndigheder m.fl.
  • at styrke sammenholdet mellem områdets beboere.

Landsbylauget er tilsluttet Egedal Landsbyråd, som er en paraplyorganisation for tiden 10 landsbyer i Egedal Kommune. Se nærmere under www.egedallandsbyraad.dk.