Medlemmer af Landsbylauget

Som medlemmer kan optages:

  • Medlemsforeninger
  • Upolitiske interessegrupper
Nuværende medlemmer Navn E-mail
Formand Ric Jakobsen ric.jakobsen@live.dk
Næstformand Susan Kielstrup bjasus@oncable.dk
Kasserer Kaj Madsen kajmadsen@privat.dk
Grundejerforeningen Buresø Jørgen Steen Andersen dakjsagmail.com
Grundejerforeningen Gulbjergvej Vibeke Barskov vibeke@barskov.dk
Andelsboligforeningen Gulbjergvej Nina Duchwaider ndu@datakomm.dk
Grundejerforeningen Klokkekilden Poul Kyed pky@live.dk
Grundejerforeningen Slagslunde Syd Per Aagaard perslagslunde@gmail.com
Grundejerforeningen Tranemosegård pt ubesat  
Foreningen Gamle Bydel Anette Løndahl Eriksen a.l.eriksen@mail.dk
Bakkegårdens Vejlaug Kurt Vikær Andersen vikær@andersen.mail.dk
Egetoftens Vejlaug Eigil Tams eigiltams@gmail.com
Forsamlingshuset Inge Henriksen slforsamlingshus@gmail.com
Slagslunde Klubben Susan Kielstrup bjasus@oncable.dk
Foreningen Skole & Samfund i Slagslunde Lita Bentley lita bentley4@gmail.com
Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Kåre Dinesen kd@smpas.dk
Slagslunde Musikfestival Casper Dragsted casperdragsted@gmail.com
Slagslunde Kogræsningslaug Bo Bucholt Johansen boj@bio.ku.dk
Menighedsrådet Anette Løndahl Eriksen a.l.eriksen@mail.dk
Buresø Vandværk Vagn Sørensen vagn@buco.dk
Slagslunde Vandværk Henrik Strøbech post@slagslundevand.dk