Referat fra årsmøde 2014
Bestyrelsesmøde 31.03.2014
Bestyrelsesmøde 30.09.2013
Årsmøde 21.05.2013
Bestyrelsesmøde 5.03.2013
Åbent brev til kommunalbestyrelsen om skolestruktur 25.11.2012
Bestyrelsesmøde 30.10.2012
Årsmøde 15.05.2012
Bestyrelsesmøde 28.03.2012
Udtalelse 10.03.2012 vedr. TV-inspektion af kloakker og problemer med overfladevand
Udtalelse 20.02.2012 vedr. Plan & Agenda 21 Strategi
Bestyrelsesmøde 31.01.2012
Høringssvar 11.11.2011 vedr. trafiksikkerhedsplan 2011.
Bestyrelsesmøde 8.11.2011
Høringssvar 03.09.2011 vedr. ændringer i busdrift.
Årsmøde 10.05.2011
Høringssvar 19.03.2011 vedr. ændringer i busdrift.
Laugets protestskrivelse 10.01.2011 vedr. salg af boldbanen.
Bestyrelsesmøde 25.01.2011
Udtalelse vedr. Lokalplan for Maglevad fjernvarme.
Udtalelse 11.10.2010 vedr. Omlægning af regnvandsledning ved gadekæret.
Bestyrelsesmøde 21.09.2010
Udtalelse vedr. Kildedalprojektet til Egedal Kommunalbestyrelse.
Årsmøde 25.05.2010
Bestyrelsesmøde 17.03.2010
Udtalelse 09.09.2009 vedr. kommuneplan-forslag 2009-2021
Bestyrelsesmøde 08.09.2009
Årsmøde 25.05.2009
Bestyrelsesmøde 18.03.2009
Bestyrelsesmøde 05.11.2008
Bestyrelsesmøde 10.09.2008
Regnskab pr. 07.09.2008
Høringssvar 01.06.2008 vedr. Plan & Agenda Strategi
Bestyrelsesmøde 28.05.2008
Årsmøde 19.05.2008
Bestyrelsesmøde 12.03.2008
Brev til medlemsforeninger om affaldsindsamling
Bestyrelsesmøde 16.01.2008
Bestyrelsesmøde 03.09.2007
Bestyrelsesmøde 30.05.2007
Årsmøde 21.05.2007
Årsberetning 2007
Bestyrelsesmøde 07.05.2007
Bestyrelsesmøde 27.03.2007
Bestyrelsesmøde 23.01.2007
Bestyrelsesmøde 31.10.2006
Møde m. Kommunen 5.10.2006 vedr. udstykning af boldbanen og salg af ældreboliger
Forberedende møde 30.09.2006 vedr. udstykning af boldbanen
Årsmøde 22.05.2006
Bestyrelsesmøde 15.05.2006
Referat af møde med borgmesteren 09.03.2006
Referat af arbejdsgruppemøde vedr. hjemmeside 22.02.2006
Stiftende møde