Foreningen Slagslunde Gamle Bydel 

for den del af Slagslunde omfattet af bevaringsvedtægten. 
 
Foreningen Slagslunde Gamle Bydel afholdt generalforsamling 3. april 2017.

Den nyvalgte bestyrelse består af Claus Foged kasserer, Steffen Vogdrup, Jørn Ulsing rep. i Landsbylauget, Jens Ole Koch og Carsten Brun formand.

Vi er parate til at bygge foreningen op igen, så den kan være det sted, hvor vi udvikler fremtiden i den gamle bydel
Vi skylder byen og os selv at tage aktiv del i byens udvikling, som et bevaringsværdigt bymiljø. Byen er omfattet af en bevarende byplanvedtægt, men det er kun os selv, som kan give begrebet bevaring mening og indhold. Som det siges i vedtægtens forord, er planen blevet til på initiativ af og i samarbejde med Slagslunde Borger og Grundejerforening, forløberen for denne forening, og at intentionerne i planen kun kan gennemføres i samarbejde med beboerne, grundejerne. Derfor er det vigtigt, at alle husstande i den gamle bydel bliver medlem af foreningen, så den kan formulere en fælles opfattelse af, hvad det er, vi er interesserede i at bevare og hvordan vi ønsker at det bliver udmøntet i praksis.

Læs hele bevaringsplanen under punktet "Bevaringsplanen".
Læs foreningens vedtægter under punktet "Referater" /Vedtægter pr. 26.03.08

Årligt kontingent for en husstand er 50 kr. som kan indbetales på
konto:Nordea, Stenløse Reg: 1345 Konto: 0235621991
Angiv navn, adresse og gerne e-mail. 
2015-10-28_223343-2.jpg